Op zoek naar wat is assurance?

wat is assurance
assurance Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
English What is the political consequence of this non-positive Statement of Assurance? open_in_new Link naar bron. warning Vraag om herziening. Wat zijn de politieke gevolgen van dit uitblijven van een betrouwbaarheidsverklaring? English This combination of free-market economy and quality assurance is exactly what we need.
Samenstellen COS 4410: accounting versus auditing.
Eigenlijk staat hier niet wat een assurance verwante opdracht is, maar alleen dat het samenstellen van een financieel overzicht dat is. Het tweede voorbeeld is het verrichten van overeen gekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. Dat lijkt een limitatieve opsomming te zijn.
Gratis woordenboek Van Dale.
assurance v 1 verzekering, assurantie: assurance tous risques allriskverzekering; België assurance omnium allriskverzekering; assurance maladie ziektekostenverzekering 2 zelfverzekerdheid: manquer d'assurance' onzeker zijn 3 garantie, waarborg. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Probeer nu gratis de webapp van het onlinewoordenboek! Deze webapp is geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet en smartphone ongeacht het besturingssysteem.
Betekenis Assurance-opdracht.
Wat betekent Assurance-opdracht? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Assurance-opdracht. Je kunt ook zelf een definitie van Assurance-opdracht toevoegen. Het doel van een assurance-opdracht is dat een accountant een object van onderzoek, waarvoor een andere partij verantwoordelijk is, toetst of evalualeert aan de hand van van toepassing zijnde criteria en omtrent dat object van onderzoek een conclusie formuleert die de beoogde gebruiker een bepaalde Bron: nba.nl.
Audit Assurance BDO. BDO.
Search for: Search. Home Diensten Audit Assurance. Spreken van risicos is toegeven dat niet alles in de business altijd even gemakkelijk en voorspelbaar verloopt. Dat is ook eigen aan zakendoen. Dat weten we allemaal. Maar laat er zeker uw nachtrust niet voor. Want, wie de risicos voor zijn onderneming bij naam kan benoemen, krijgt ook de kans ze maximaal te beperken en ze op een proactieve manier te beheersen. In elke afdeling, op elk niveau. Onze ervaren auditors nemen uw operationele, strategische, compliance en financiële risicos onder de loep. Niet vrijblijvend, wel heel pragmatisch en betrokken. Helder en correct bovendien en bovenal op maat van uw specifieke noden en vragen. Informatica speelt hierbij een belangrijke rol: IT-systemen kunnen het risico op menselijke fouten beperken en u waarschuwen in geval van problemen. Slecht functionerende IT-systemen leiden soms tot desastreuze gevolgen. Kortom, we helpen u meer inzicht en vertrouwen krijgen in de werking van uw bedrijf of organisatie. Zo kunt u focussen op wat echt telt voor de groei van uw business en het vertrouwen van uw aandeelhouders, leveranciers, medewerkers en klanten.
XBRL assurance Wikipedia.
Van een door een onderneming, of door accountant zelf ontwikkelde maatwerk taxonomie dient nog te worden vastgesteld dat deze voldoet aan de regelgeving en dat deze juist en volledig is. Een belangrijke afwijking met assurance bij een papieren jaarrekening betreft het begrip materialiteit.
Stramien voor Assurance-opdrachten.
Bij een opdracht met een beperkte mate van zekerheid brengt de accountant het opdrachtrisico als basis voor zijn conclusie terug tot een niveau dat aanvaardbaar is rekening houdend met de omstandigheden van de opdracht, maar waarbij het risico hoger is dan voor een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid, Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance informatie wordt de conclusie tot uitdrukking gebracht in een vorm die uitdrukt of een aangelegenheid onder de aandacht van de accountant is gekomen die ertoe leidt dat hij veronderstelt dat de informatie over het onderzoeksobject een afwijking van materieel belang bevat. De aard, timing en omvang van uitgevoerde werkzaamheden bij een opdracht met een beperkte mate van zekerheid zijn beperkt in vergelijking met de werkzaamheden die noodzakelijk zijn bij een opdracht met een redelijke mate van zekerheid, maar dienen wel zinvol te zijn. Om zinvol te zijn, zal het door de accountant verkregen zekerheidsniveau waarschijnlijk leiden tot vertrouwen bij de gebruikers met betrekking tot de informatie over het onderzoeksobject dat duidelijk meer dan onbeduidend is. Wat zinvol is kan binnen het scala van alle opdrachten tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid verschillen.
Quality assurance de betekenis volgens Management begrippenlijst. mail.
Quality assurance wat is de betekenis definitie. Nederlandse benaming: borging. Dit is het geheel van activiteiten waarvan het doel is bewijs te leveren en de zekerheid te verschaffen dat de werkzaamheden inzake kwaliteitszorg over de gehele linie daadwerkelijk en doeltreffend zijn uitgevoerd.

Contacteer ons