Resultaten voor assurance rapport

assurance rapport
Heeft u al een assurance-rapport vermogensscheiding naar de AFM gestuurd? Januari AFM.
Beleggingsondernemingen die financiële instrumenten en/of gelden van cliënten aanhouden zijn onder artikel 165d BGfo wettelijk verplicht jaarlijks een assurance-rapport vermogensscheiding naar de AFM te sturen. Het merendeel van de beleggingsondernemingen die hun vermogensscheiding door middel van een bewaarinstelling hebben geregeld heeft het rapport over 2016 nog niet toegestuurd.
Assurance-rapport.
De bevindingen naar aanleiding van de controlewerkzaamheden van de accountant vinden hun weerslag in het door de accountant af te geven assurance-rapport. Dit rapport wordt elektronisch ingevuld. Voor titels in de aanmeldprocedure dient een schriftelijk assurance-rapport over het aanmeldingskwartaal opgesteld te worden.
Controleverklaring en Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant TBI j.
In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel.
Eerste assurance-rapport bij gedrag en cultuur.
De" visie gaat uit van een grotere focus op maatschappelijke relevantie, kwaliteit en innovatie. Soft controls is een van de themas die hierin ook benoemd is. De ontwikkeling door BDO van een assurance rapport bij gedrag en cultuur probeert het meer concreet te maken.
Assurancerapport Accountantsrapporten.nl 050-2110919.
Wat is een assurancerapport? Het assurancerapport is een verklaring van de accountant die wordt toegevoegd aan een verantwoording die door u als ondernemer is opgesteld. Door het toevoegen van het assurance rapport aan uw verantwoording kunt u aantonen dat de accountant van mening is dat de verantwoording betrouwbaar is.

Contacteer ons