Op zoek naar betekenis assurance?

betekenis assurance
prévoyance assurance Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
Ten aanzien van de maximale steun van 600 miljoen ITL ongeveer 300 000 EUR per bedrfenhet feit dat het, door de problemen met betrekking tot de berekening van de af te lossen schuld, moeilk is het bedrag te bepalen dat de begunstigden daadwerkelk aan de herstructureringen moeten bdragen, hebben de Italiaanse autoriteiten opnieuw uiteengezet wat de overheidssteun in het kader van de herstructurering inhoudt en benadrukt dat de bdrage die van de begunstigden wordt verlangd minimaal 25 % meer dan redelk was. estime q ue l assurance m a la die complémentaire jouera un rôle de plus en plus important dans le marché intérieur en matière de couverture de différents risques de maladie et qu'elle' aura donc une fonction déterminante de complément du régime publi c d e prévoyance. is van me ni ng da t de a anvullen de ziektekostenverzekering in de E ur opese interne markt een steeds belangrijker rol zal spelen voor het dekken van verschillende ziekterisico's, en aldus een aanvullende functie van doorslaggevende betekenis te vervullen heeft ten aanzien van het wettelijke voorzieningenstelsel.
assurance Vertaling Frans-Nederlands.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: assurance DE assurance EN assurance ES. Definities in het Frans: assurance 5x. Vertalingen assurance FRNL. 1 confiance en soi zelfverzekerdheid.
transport, de l'assurance' Vertaling naar Nederlands voorbeelden Frans Reverso Context.
verpakking en kredietverlening." À cet effet, des ajustements destinés à tenir compte des différences concernant les frais de transport, d assurance, de manutention, de crédit et les droits antidumping effectivement payés ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Gratis woordenboek Van Dale.
assurance v 1 verzekering, assurantie: assurance tous risques allriskverzekering; België assurance omnium allriskverzekering; assurance maladie ziektekostenverzekering 2 zelfverzekerdheid: manquer d'assurance' onzeker zijn 3 garantie, waarborg. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.
Assurance betekenis en definitie Engels Woordenboek.
She answered all the questions with assurance. She had something of the assurance of a famous actress. I can give you my personal assurance of that. I'm' just next door so if you can get that assurance let me know.
Betekenis Assurance-opdracht.
De accountant ontwerpt het proces van aanvaarding en uitvoering van een Bron: nba.nl. Betekenis van Assurance-opdracht toevoegen. NSFW / 18. NSFW Niet geschikt voor werk, of 18. Vink de checkbox aan als je betekenis het volgende bevat.: Gescheld of grof taalgebruik.
assurance villégiature Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
Le problme est de dØterminer dans quelle mesure une entreprise d assurance Ø ta blie dans un État membre A, qui a recours à une personne indØpendante 26 Øtablie dans lÉtat membre B pour y exercer des activitØs d assurance, p ou rrait tre considØrØe comme exerçant, elle-mme, lactivitØ d assurance d e m anire permanente dans lÉtat membre B et tre ainsi assimilØe à un Øtablissement de lentreprise d assurance d a ns lÉtat membre daccueil, au lieu de considØrer quelle exerce lactivitØ d assurance e n r Øgime de libre prestation de services.
Quality assurance de betekenis volgens Management begrippenlijst. mail.
Quality assurance wat is de betekenis definitie. Nederlandse benaming: borging. Dit is het geheel van activiteiten waarvan het doel is bewijs te leveren en de zekerheid te verschaffen dat de werkzaamheden inzake kwaliteitszorg over de gehele linie daadwerkelijk en doeltreffend zijn uitgevoerd.

Contacteer ons